1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Διεθνές Εργαστήριο με εκπροσώπους...

Διεθνές Εργαστήριο με εκπροσώπους Συνεργατικής Κυκλικής Οικονομίας

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Διεθνές Εργαστήριο για την Συνεργατική Οικονομία, την Οικονομία Διαμοιρασμού και τη σχέση τους με την Κυκλική Οικονομία, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας ESPON 2020, διοργανώθηκε με επιτυχία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Εργαστήριο αποτελεί μέρος Μελέτης διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (www.collaborativexcircular.com) για την Καταγραφή και Αξιολόγηση των πρωτοβουλιών Αστικής Κυκλικής Συνεργατικής Οικονομίας, που αξιοποιείται από ομάδα τεσσάρων ευρωπαϊκών πόλεων (Χάγη, Πόρτο, Μάριμπορ, Πράτο), μιας περιφέρειας (Φλάνδρα) και ενός κράτους- μέλους (Ελλάδα), που συμμετέχουν στην Εταιρική Σχέση για την Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο του Αστικού θεματολογίου (Urban Agenda).

Οι 35 εκπρόσωποι νεοφυών πράσινων επιχειρήσεων (greentech startups), ΟΤΑ, κοινωνικών πρωτοβουλιών, φορέων, Ενεργειακών Κοινοτήτων και Συνεργατικών, που συμμετείχαν στο Εργαστήριο, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις προοπτικές, καινοτόμες μορφές οικονομίας διαμοιρασμού, θετικές πρακτικές και παραδείγματα, που  μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στις ελληνικές πόλεις. Με διαδραστικό τρόπο συμμετείχαν ενεργά και συζήτησαν για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Συνεργατικής Οικονομίας, τις τυπολογίες των πρωτοβουλιών τους, τις συνθήκες, δυνατότητες, βασικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές.

Διατύπωσαν τις γνώμες τους σε Έρευνα που υποβάλλεται διαδικτυακά και συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με εγχειρήματα κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας, προκειμένου να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις τους και είναι διαθέσιμη για όλους στο https://www.surveygizmo.eu/s3/90154314/ESPONSHARINGsurveyofinitiatives.

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, στην έναρξη του εργαστηρίου ανέφερε:

«Θέματα που απασχολούν το σημερινό εργαστήριο, που προσπαθεί να φέρει δύο κόσμους κοντά, της συνεργατικής και της κυκλικής οικονομίας, όπως οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες και οι ενδεχόμενες βελτιώσεις τους από τη σκοπιά των επιχειρήσεων, των φορέων και της διοίκησης, οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις της οικονομίας διαμοιρασμού και της κυκλικής οικονομίας, οι προοπτικές της επόμενης δεκαετίας, οι ευκαιρίες της συνεργατικής οικονομίας που έχουν κυκλικό αποτέλεσμα, η σχέση Οικολογίας, Περιβάλλοντος και φορέων συνεργατικής Οικονομίας, η αξιοποίηση της εμπειρίας και των θετικών πρακτικών, συνδέονται με τους σχεδιασμούς μας.

Η χρήση νέων πράσινων τεχνολογιών, η διαχείριση αποβλήτων με ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, η κλιματική δράση, το αστικό και φυσικό περιβάλλον και η προστασία της βιοποικιλότητας, είναι πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν προνομιακά πεδία κοινωνικής συμμετοχής και συντονισμένης δράσης ή και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η πραγματικότητα επιβάλλει την ανάπτυξη νέων οικονομικών μοντέλων. Οι εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές, που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο, η άμεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, ωθούν προς συνέργειες, συνδέουν την δημόσια και ιδιωτική συνεργασία, αυξάνουν τον θετικό τους αντίκτυπο.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε το σχεδιασμό μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις πρωτοβουλίες τους και με εμπιστοσύνη αναλαμβάνουμε σχετικές θεσμικές πρωτοβουλίες.

Σημαντική θεσμική πρωτοβουλία συνεργατικής οικονομίας, που προάγει την κυκλικότητα, αλλά και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι η θέσπιση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Μέλη τους μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

Ήδη στον προγραμματισμό του Υπουργείου έχουμε θέσει σειρά στόχων για τους αμέσως επόμενους μήνες, ως μέρος ενός προγράμματος τετραετούς διάρκειας, που διαπερνούν όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας: παραγωγή, κατανάλωση, διαχείριση αποβλήτων, αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών. Οι στόχοι θα υλοποιηθούν σε συνεργασία και με συντονισμό μεταξύ της διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, διευκολύνοντας συνέργειες συμβατές με την μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο, μέσω διαλόγου με την κοινωνία και την αγορά».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο