1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Πρώτη Συνάντηση Διυπουργικής Επιτροπής...

Πρώτη Συνάντηση Διυπουργικής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modeling)

  

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία και δράση για να θωρακίσει τον τομέα των κατασκευών, με τη σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Κοινής Ομάδας Εργασίας για την προώθηση του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modeling), καθώς και σχετική ανάληψη δράσεων. Στο κάλεσμα του ΥΠΕΝ ανταποκρίθηκαν τα καταρχήν συναρμόδια Υπουργεία και πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας.

Στη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία καταρχήν στα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην εκπρόσωπο του ΤΕΕ (τα πρώτα μέλη του ελληνικού BimTaskGroup) να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της Διυπουργικής Ομάδας για τα μέχρι σήμερα τεκταινόμενα από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό όργανο (EU BimTaskGroup), τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, τις προτάσεις και τα ευρωπαϊκά εργαλεία, καθώς και τον «οδικό χάρτη» που προτείνει το ΥΠΕΝ για την ανάληψη των σχετικών δράσεων. Ταυτόχρονα από τα υπόλοιπα μέλη παρουσιάστηκαν οι πρώτες απόψεις και προτάσεις, ενώ έγινε και σχετική ενημέρωση.

Η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας θα καθορίσει στρατηγικό σχέδιο δράσης με στόχο τη σταδιακή επίτευξη των σταδίων ωριμότητας ΒΙΜ  3 έως 5 (βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων). Το παραπάνω σχέδιο εστιάζεται στις σχετικές ομάδες – στόχους και στοχεύει ώστε να προετοιμάσει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να υιοθετήσουν την χρήση του εργαλείου, εφοδιάζοντας το περιβάλλον εργασίας στον τομέα των κατασκευών, με όλα τα απαραίτητα εφόδια (στις δράσεις για διάχυση του οράματος, στο θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο, στη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων εισαγωγής και επεξεργασίας, στη δημιουργία σχετικών οδηγών, στην εκπαίδευση του αρμόδιου δημοσίου στελεχιακού δυναμικού, στην εκπαίδευση και προετοιμασία των μελετητών, κατασκευαστών, προμηθευτών, στην εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, σε υποστήριξη πιλοτικών έργων, σε κατάλληλους μηχανισμούς αξιολόγηση της προόδου κ.ο.κ).

Μετά τη λήξη της πρώτης συνεδρίασης ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Καθώς αναμένεται η υποχρεωτική χρήση του ΒΙΜ στον τομέα των κατασκευών με επικαιροποίηση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η Διυπουργική Ομάδα  θα αναλάβει το έργο του συντονισμού της υποστήριξης, και καθοδήγησης σχετικών υποομάδων ανά Υπουργείο, και επιπλέον θα συνεργαστεί όσα Υπουργεία κρίνεται απαραίτητο, με δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, με συλλόγους, με εταιρείες κλπ, με στόχο την έγκαιρη ενσωμάτωση του εργαλείου ΒΙΜ στην κατασκευαστική αλυσίδα, ώστε η χώρα να βρεθεί έγκαιρα μπροστά στις σχετικές εξελίξεις». 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο