1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού...

Ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθ. Μπακογιάννης στην ημερίδα «Η Θεσσαλία του αύριο – Η ματιά του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας»

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Κύριος στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και η επίτευξη της αειφόρου πόλης, βασικά στοιχεία των οποίων είναι η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος των πόλεων με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και η ορθή διαχείριση των πόρων για χώρους συνεκτικούς, με ζωντάνια και οικονομική αποδοτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Η Θεσσαλία του αύριο– Η ματιά του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας», που οργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη Λάρισα, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019. 

Η ημερίδα είχε ως στόχο να αναδειχθούν οι παρεμβάσεις, που θα εξασφαλίσουν την μελλοντική αειφόρο ανάπτυξη της Θεσσαλίας, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, την αποτύπωση χωροταξικών και αναπτυξιακών δεδομένων της Θεσσαλίας με έμφαση στον τομέα του τουρισμού, την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στη βιομηχανία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Θεσσαλικών πόλεων με την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την δημιουργία εμπορικής ταυτότητας για την Θεσσαλία, με επίκεντρο τον θεσσαλικό κάμπο, τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των πολιτών λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο χαιρετισμό, που απηύθυνε κατά την έναρξη της ημερίδας, συνεχάρη τον πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, για τη στάση του ΤΕΕ ως συμμέτοχου στη διαδικασία σχεδιασμού της αναπτυξιακής πολιτικής της Θεσσαλίας.

Ενημέρωσε το κοινό για την στρατηγική αλλά και τις μέχρι τώρα δράσεις του ΥΠΕΝ, αναφορικά με την προώθηση τόσο των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων όσο και των ειδικών αναπτυξιακών σχεδίων, που προάγουν τη στοχευμένη ανάπτυξη σε οργανωμένους υποδοχείς.

Ο Γ.Γ. κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε επίσης το κοινό αναφορικά με τις διαδικασίες προώθησης όλων των Περιφερειακών Χωρικών Πλαισίων, αλλά και των Ειδικών Χωροταξικών για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμό, τη Θαλάσσια Χωροταξία, τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και τις Υδατοκαλλιέργειες, αλλά και για τη στρατηγική του Υπουργείου σχετικά με την προώθηση της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Χώρας και την αποκατάσταση αστοχιών στη μέχρι σήμερα πορεία του σχεδιασμού.  

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο