1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Ευθύμιος Μπακογιάννης: Έμφαση στη...

Ευθύμιος Μπακογιάννης: Έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα

9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές

(24-25 Οκτωβρίου, Αίγλη Ζαππείου)

 

 

Από το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει ως βασικό του στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των Παγκόσμιων Στόχων (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του Στόχου 11 για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξηυπογράμμισε ο ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, χαιρετίζοντας το 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές που διοργανώθηκε στις 24-25 Οκτωβρίου 2019 στην Αίγλη του Ζαππείου.

 

Ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε ότι: «το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εστιάσει στη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας, και τη συνδέει με δύο άξονες:

     πρώτον σε σχέση με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα,

     αλλά και σε σχέση με τους ενδιάμεσους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030.

 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η προσαρμογή σε αυτή αποτελούν βασικό στόχο για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί έναν άξονα πολιτικής ο οποίος θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί».

 

Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε αναλυτικά στις 18 πιο πρόσφατες ενέργειες του υπουργείου, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 

     Η χρηματοδότηση 180 και πλέον δήμων της χώρας μέσω του Πράσινου Ταμείου για την σύνταξη και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

     Η εκπόνηση του «Εθνικού Σχεδίου για την Προσβασιμότητα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή»

     Η εκπόνηση της «Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο»

     Η προώθηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση του έργου «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην επικράτεια»

 

Ο κ. Μπακογιάννης προσέθεσε ότι στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αξιοποιεί όλες τις θεματικές πτυχές των αρμοδιοτήτων του που είναι: «η ενέργεια, η ηλεκτροκίνηση, το περιβάλλον, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η κυκλική οικονομία, η βαδισιμότητα – πεζή μετακίνηση – η προσβασιμότητα, η ποδηλατοκίνηση, οι πάσης φύσεως ήπιες μορφές μετακίνησης, η αστική αισθητική – αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, οι έξυπνες πόλεις και οι καινοτόμες εφαρμογές».

 

Ο κ. Μπακογιάννης έκλεισε το χαιρετισμό του επισημαίνοντας ότι: «Επιθυμούμε και κρίνουμε σκόπιμες την εκκίνηση του διαλόγου και τις συνεργασίες, με τα συναρμόδια Υπουργεία, φορείς, συλλόγους και την κοινωνία, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού τόσο από πλευράς συγκοινωνιακού όσο και από πλευράς χωρικού, περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού και με γνώμονα την προώθηση του κοινού καλού και του δημοσίου συμφέροντος».

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο