1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Αποφάσεις παράτασης της χρονικής...

Αποφάσεις παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος Περιβαλλοντικών Όρων για έργα με ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Με αποφάσεις του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παραγράφου 8α του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, παρατείνεται για δύο (2) έτη η χρονική διάρκεια ισχύος Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρούσες αποφάσεις παρατείνεται η χρονική διάρκεια της ισχύος των ακόλουθων ΑΕΠΟ:

·       Της υπ’ αριθμ. 162313/06.08.09 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά στη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού από ανακύκλωση και παραγωγής χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων της εταιρείας «ΒΙΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου στο Ν. Μαγνησίας.

·       Της υπ’ αριθμ. 33845/11.5.1994 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κύριος Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΚΑΦΑ) και οι συνοδευτικές του εγκαταστάσεις, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, εκτός του κλάδου Λαυρίου», όπως ανανεώθηκε με τις υπ’ αρ. 123049/5.3.2004 και 141990/8.7.2009 Αποφάσεις.

·       Της υπ’ αριθμ. 69288/20.03.1998 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) ΚΑΒΑΛΑ (Μ/Σ Χαλκερού) – ΚΟΜΟΤΗΝΗ», όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 142841/29.07.2009 Απόφαση.

·       Της υπ’ αριθμ. 11394/19.10.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3786/5.6.15 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/67492/4324/23.07.19 Αποφάσεις και ισχύει για τη λειτουργία της μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με σταθμό φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε σιδηροδρομικά οχήματα της εταιρείας «CORAL A.E.», που λειτουργεί στην περιοχή Καλοχωρίου, Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.

·       Της υπ’ αριθμ. 108745/15.10.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Τμήμα του Κλάδου Κομοτηνής του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ)-Τοξότες Ξάνθης», όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 142842/29.07.2009 Απόφαση.

·       Της υπ’ αριθμ. 145111/01.10.2009 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) ΣΤΕΦΑΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ».

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο