1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Παράταση της προθεσμίας υποβολής...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Ενδιαφέροντος και της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων Έργου και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 41525/7-4-2021 Απόφασης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος- ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου”»

Σχετικό έγγραφο

Παράταση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων και τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υδρογόνο ΨΙΤ846ΜΤΛΡ-7ΧΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο