Ανακοίνωση – Πρόσκληση που Αφορά Ατομικές Διοικητικές Πράξεις της Περίπτωσης ζ της Παραγράφου 6 και της Παραγράφου 7 του Άρθρου 3 ν. 998/1979

Δ.Τ. που αφορά στις προσκλήσεις των Δ.Δασών για την αναμόρφωση των Δ.Χ. των Νομών της Α.Δ.Αι.

Υ.Α.-64663_2956_2020

ν. 4685_2020

 

Διεύθυνση Δασών Νομού Λέσβου

20_07_2020_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

20_07_2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διεύθυνση Δασών Νομού Σάμου

Ανακοίνωση με διαβιβαστικό_signed

 

Διεύθυνση Δασών Νομού Χίου

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Δ.νσης Δασών Ν. Χίου

 

Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Δ.νσης Δασών Ν. Δωδεκανήσου

 

Διεύθυνση Δασών Νομού Κυκλάδων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Δ.νσης Δασών Ν. Κυκλάδων