Έντυπο Αίτησης για την Έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α. Δ. Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ