Δ/νση Δασών Αθηνών

Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, 154 51, Ν. Ψυχικό

Γραφείο Διευθυντή
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό (Γραμματεία)
Τηλ: 210 3725 785, Fax: 210 3725 786
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων