Δ/νση Δασών Πειραιά

Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 4124 953, Fax: 210 4174 490
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών
Τηλ: 210 4124 953
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών
Τηλ: 210 4124 953, Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
Τηλ: 210 4132 844