Δασαρχείο Πεντέλης

Κλεισθένους 403, 153 44, Γέρακας, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6135 010, Fax: 210 6137 920

Τμήμα Διοικήσεως & Διαχείρισης Δασών
Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Τμήμα Δασοπροστασίας
Τμήμα Διοικητικό -Λογιστικό
Γραφείο Δημόσιου Κατήγορου
Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής

Τα ανωτέρω Τμήματα και Γραφεία συστεγάζονται με το Δασαρχείο Πεντέλης και ισχύουν τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας.
Το Δασαρχείο Πεντέλης έχει υπό την εποπτεία του και πέντε Δασονομεία:

Δασονομείο Αγ. Παρασκευής με ίδια δ/νση και τηλέφωνο με το Δασαρχείο
Δασονομείο Σπάτων επίσης με ίδια δ/νση και τηλέφωνο με το Δασαρχείο
Δασονομείο Αγ. Στεφάνου: Λεωφ. Τραπεζούντος 106, Τ.Κ. 145 65 Άγ.Στέφανος, Τηλ: 210 8142 100. Fax: 210 8142 100
Δασονομείο Κορωπίου: Ηρακλέους 10, Τ.Κ. 194 00 Κορωπί, Τηλ: 210 6623 454, Fax: 210 6623 454
Δασονομείο Μαρκοπούλου: Λ.Σουνίου 51, Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τηλ: 22990 25726, Fax: 22990 25726