Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Προϊσταμένη:

Σταματάκη Δέσποινα


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού.
  2. Τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  3. Την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.23 308
Φάξ:-28310.50 210


Προσωπικό:

Κεχαγιαδάκη Ελευθερία
Σπανουδάκης Αντώνιος
Βαβουράκης Μιχαήλ
Σημαντήρη Μαρία             Γραφείο Διοικητικό
Σπανουδάκης Νικόλαος   Γραφείο Διοικητικό

Τηλέφωνα: 28310.23 308, 28310.24 852, 28310.24 853

Σηφακάκης Χαρίτος
28310.41 505 (Εκτροφείο Θηραμάτων Αρμένων)