Δασικοί Χάρτες

Προηγούμενες Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών

Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες

Πηγή : ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)

Ερμηνεία Δασικού Χάρτη και διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

01-08-2022

5η Tροποποίηση της με αρ. 12485/22.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ6Η84653Π8-Υ9Ω) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη ΠΕ Αργολίδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

25-07-2022

5η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

27-06-2022

4η Tροποποίηση της με αρ. 12485/22.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΙΧΟΡ1Φ-ΟΔΣ) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη ΠΕ Αργολίδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

15-06-2022

Ανακοίνωση της 4ης τροποποίησης της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

08-06-2022

4η Tροποποίηση της με αρ.7169/15.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη ΠΕ Λευκάδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

10-05-2022

Διαχείριση απορριφθέντων αιτημάτων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων έτους 2017 για εξέταση από τις αρμόδιες ΕΠΕΑ Π.Ε. Αχαΐας

27-04-2022

3η Tροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 35730/26.02.2021 Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη ΠΕ Λακωνίας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

08-04-2022

3η Tροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 7169/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη ΠΕ Λευκάδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

05-04-2022

3η Tροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 134/15.01.2021 (ΑΔΑ:ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ) Απόφασης Δ/νσης Δασών Ζακύνθου με θέμα ” Ανάρτηση δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”

04-04-2022

Ανακοίνωση 3ης Τροποποίησης της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

31-03-2022

3η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε. Αργολίδας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

31-03-2022

Ανακοίνωση της 3ης τροποποίησης της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας

17-03-2022

Παράταση προθεσμίας  υποβολής αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων κατά του τροποποιημένου αναρτημένου δασικού χάρτη  ΠΕ Λευκάδας

15-03-2022

Απόφαση ανάκλησης μερικής κύρωσης τμημάτων των δασικών χαρτών του συνόλου των προ-καποδιστριακών Ο.Τ.Α., περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

25-02-2022

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου/κυρωμένου δασικού χάρτη στο σύνολο των προ-καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής καλλικρατικών δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, λόγω ενσωμάτωσης αυτεπάγγελτων και λοιπών διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

17-02-2022

Πράξη ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων, τροποποίησης κι εκ νέου ανάρτησης Δασικού Χάρτη Π.Ε Κορινθίας

14-02-2022

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

08-02-2022

Δελτίο Τύπου για την τροποποίηση αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε Λευκάδας

02-02-2022

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου / κυρωμένου Δασικού Χάρτη Π.Ε Αργολίδας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

19-01-2022

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου / κυρωμένου Δασικού Χάρτη Π.Ε Ζακύνθου λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

18-01-2022

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε Λευκάδας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

18-01-2022

Πράξη τροποποίησης αναρτημένου Δασικού Χάρτη Π.Ε Κεφαλληνίας-Ιθάκης λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων

09-11-2021

2η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη Π.Ε. Λευκάδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

08-11-2021

Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

08-11-2021

2η Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 11984/22-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) απόφασης περί ανάρτησης του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013) και Πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

05-11-2021

2η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε. Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

01-11-2021

2η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε. Αργολίδας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

27-10-2021

2η Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

26-10-2021

Ανακοίνωση της 2ης τροποποίησης της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας

26-10-2021

Tροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 134/15.01.2021 (ΑΔΑ:ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ) Απόφασης Δ/νσης Δασών Ζακύνθου με θέμα ” Ανάρτηση δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου καιπρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”

15-6-2021

Τροποποίηση, της με αρ. πρωτ. 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

10-6-2021

1η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής

7-6-2021

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.7334/15-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΣΚ1) απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης – πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

31-5-2021

1η Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 11984/22-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) απόφασης Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί ανάρτησης του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013) και Πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

31-5-2021

Tροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 134/15.01.2021 (ΑΔΑ:ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ) Απόφασης Δ/νσης Δασών Ζακύνθου με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”

18-3-2021

Ενημέρωση για περιοχές εκτάσεων, οι οποίες στον αναρτημένο ή στον κυρωμένο μερικά ή ολικά δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εμφανίζονται με χαρακτηρισμό ΔΑ-4 ή ΔΑ-4-ΑΝ, σύμφωνα με ισχύουσες πράξεις της διοίκηση Ενημέρωση για περιοχές εκτάσεων, οι οποίες στον αναρτημένο ή στον κυρωμένο μερικά ή ολικά δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εμφανίζονται με χαρακτηρισμό ΔΑ-4 ή ΔΑ-4-ΑΝ, σύμφωνα με ισχύουσες πράξεις της διοίκηση

3-3-2021

Ερμηνεία Δασικού Χάρτη και Διαδικασίας Υποβολής Αντιρρήσεων

26-2-2021

Ανάρτηση δασικών χαρτών του συνόλου των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της ΠΕ Αχαΐας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

12-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της ΠΕ Ηλείας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

05-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη ΠΕ Αιτ/νίας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

05-2-2021

Ανακοίνωση ανάρτησης δασικού χάρτη της ΠΕ Αιτ/νίας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

04-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη της ΠΕ Κορινθίας εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

03-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Αρκαδίας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

03-2-2021

Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση δασικού χάρτη  ΠΕ Κορινθίας

03-2-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη της ΠΕ Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ.Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

27-1-2021

Δελτίο Τύπου για την ανάρτηση δασικού χάρτη  ΠΕ Λευκάδας

26-1-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Αργολίδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

20-1-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

15-1-2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Λευκάδας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

23-9-2020

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την Π.Ε. Αχαΐας – Ορθή Επανάληψη

24-8-2020

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την Π.Ε. Αχαΐας

21-8-2020

Παράταση της Πρόσκλησης προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη – Π.Ε. Κορινθίας

30-7-2020

Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη – Π.Ε. Κορινθίας

20-7-2020

Ανακοίνωση-Πρόσκληση σχετικά με την προσκόμιση διοικητικών πράξεων σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών – Π.Ε. Κεφαλληνίας -Ιθάκης

20-7-2020

Ανακοίνωση για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις του αρ.3 του ν.998/1979 και της ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020(ΦΕΚ 2773/Β) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το σύνολο του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Αχαΐας

15-1-2019

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου

14-8-2018

Ανακοίνωση τρίτης παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου

22-6-2018

2η Τροποποίηση της με αρ. 2979 /15.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ζ78ΟΡ1Φ-ΝΨΑ) Απόφασης : «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

28-2-2018

Τροποποίηση της με αρ. 2979 /15.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ζ78ΟΡ1Φ-ΝΨΑ) Απόφασης : «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

21-12-2017

Μερική κύρωση των αναρτημένων δασικών χαρτών 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, περιοχής Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (ΦΕΚ 456/Δ/29-12-2017)

15-12-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

26-04-2017

Τροποποίηση της αρίθμ. 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την καταληκτική ημερομηνία αυτής

10-02-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη για τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

03-02-2017

Ανάρτηση του δασικού χάρτη 141 Προ Καποδιστριακών ΟΤΑ των Δήμων Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (συνημμένα ο πίνακας των ΟΤΑ) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

03-02-2017

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη ΠΕ Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Άστρους, Δολιανών, Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως (σύμβαση Δ4-06) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του

27-01-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων και τοπικής κοινότητας Αρίας, δημοτικής ενότητας Ναυπλιέων, δήμου Ναυπλιέων, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (κωδικός ΔΧ‐04) και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

27-01-2017

Ανάρτηση του δασικού χάρτη, 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας & Καλαβρύτων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

13-01-2017

Ανάρτηση των δασικών χαρτών 274 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν.Μεσσηνίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

13-01-2017

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (Link με Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΗΛΕΙΑΣ
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Τοπική Κοινότητα Λεχαινών

Ημερομηνία ανάρτησης : 11-07-2011

Aνακοίνωση ανάρτησης και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων δασικού χάρτη Λεχαινών

Χάρτες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πύργου Δημοτικής Ενότητας Πύργου Δήμου Πύργου.

Ημερομηνία ανάρτησης : 07-12-2012

Ανάρτηση δασικού χάρτη και πρόσκληση ενδιαφερομέων για υποβολή αντιρρήσεων.

Χάρτες : συμπιεσμένα αρχεία

 • Μέρος 1
 • Μέρος 2
 • Μέρος 3
 • Μέρος 4
 • Μέρος 5
 • Μέρος 6
 • Μέρος 7
 • Μέρος 8
 • Μέρος 9
 • Μέρος 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης και Τοπικές Κοινότητες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας

Ημερομηνία ανάρτησης : 16-12-2011

Γνωστοποίηση ημερομηνιών για το πέρας υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας.

Βάση Δεδομένων δασικού χάρτη.

Xάρτες :

 • 03280-41040DX.pdf
 • 03280-41010DX.pdf
 • 03280-40980DX.pdf
 • 03240-41040DX.pdf
 • 03240-41010DX.pdf
 • 03240-40980DX.pdf
 • 03200-40980DX.pdf
 • 03200-40950DX.pdf
 • 03160-41010DX.pdf
 • 03160-40980DX.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Zακυνθίων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων Δήμου Ζακυνθίων

Ημερομηνία ανάρτησης : 05-12-2012

Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Zακυνθίων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων Δήμου Ζακυνθίων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Για τους δασικούς χάρτες κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο  με χάρτες και τα σχετικά έγγραφα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Τοπικές Κοινότητες Κορίνθου, Λεχαιού, Περιγιαλίου & Κάτω Άσσου Δ. Κορινθίων :

Ημερομηνία ανάρτησης : 20-05-2013

Ανάρτηση δασικών χαρτών και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων Τοπικών Κοινοτήτων Κορίνθου, Λεχαιού, Περιγιαλίου & Κάτω Άσσου Δ. Κορινθίων

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ΔΚ Κορίνθου , ΔΚ Λεχαιού , ΔΚ Περιγιαλίου , ΤΚ Κάτω Άσσου

Δασικοί χάρτες  

Τοπικές Κοινότητες Βραχατίου, Κοκκωνίου, & Νεράντζης Δ. Βέλου-Βόχας :
Ανάρτηση δασικών χαρτών Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχατίου, Κοκκωνίου & Νεράντζης Δήμου Βέλου-Βόχας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των :

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ΔΚ Βραχατίου  ,  ΔΚ Κοκκωνίου  ,   ΔΚ Νεράντζης.

Δασικοί Χάρτες  


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:
Ημερομηνία ανάρτησης : 20-05-2013
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. – Απόφαση ανάρτησης.

Δασικοί χάρτες