19η Διάσκεψη των Μερών

Η 19η Διάσκεψη των Μερών (COP 19) της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή καθώς και η 9η Διάσκεψη των Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κύοτο (CMP9) διεξάγεται στη Βαρσοβία το χρονικό διάστημα 11-22 Νοεμβρίου 2013.

Η Σύμβαση – Πλαίσιο των Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή υπεγράφη από 154 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, ενώ ετέθη σε ισχύ στις 21 Μαρτίου 1994. Σήμερα η Σύμβαση απαριθμεί 195 συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων και η χώρα μας [2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994)]. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερήσια διάταξη της COP 19 καθώς και των υπολοίπων παράλληλων συναντήσεων και εκδηλώσεων υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο:

http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/meeting/7649.php

 

Σχετικά αρχεία