1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας...

Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το 2019: Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές των Περιφερειών της χώρας για το έτος 2019 πραγματοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Αποτελέσματα αναλύσεων παρακολουθούμενων παραμέτρων κολυμβητικής περιόδου 2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο