1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης...

Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων – Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities – “LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn”

Σύναψη μίας (1) Σύμβασης Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στο πλαίσιο του έργου LIFE Grin «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων – Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities – “LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn”»

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο