Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων 4 Μελών της ΡΑΕ

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων τεσσάρων (4) Μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) λόγω λήξης θητείας αυτών, ήτοι των θέσεων του Αντιπροέδρου Β΄ και τριών (3) Μελών της ΡΑΕ.

Σχετικό έγγραφο

Skip to content