1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Στις 30 Ιουνίου ξεκινά...

Στις 30 Ιουνίου ξεκινά η νέα εποχή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την είσοδο στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση του Target Model,  του νέου μοντέλου λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στις 30 Ιουνίου 2020 σηματοδοτεί η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που εξειδικεύει τον οδικό χάρτη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

-Έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 πρέπει να υποβληθούν στη ΡΑΕ οι εισηγήσεις επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχειριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των σχετικών τεχνικών αποφάσεων.

Ειδικά, η  εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020. Επίσης έως τις 31 Μαρτίου 2020, θα πρέπει να υποβληθούν οι εισηγήσεις του ΑΔΜΗΕ και της EnexClear (ως Φορέα  Εκκαθάρισης) για τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης της εν λόγω Αγοράς, αντίστοιχα.

-Η ίδια ημέρα (31 Μαρτίου 2020) ορίζεται επίσης ως καταληκτική προθεσμία για τη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) και της EnexClear για τη λειτουργία των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης.

-Ως καταληκτική ημερομηνία για την πραγματική εφαρμογή των συστημάτων λειτουργίας των ανωτέρω Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ, EnexClear και Συμμετεχόντων (παραγωγοί-προμηθευτές-έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας) ορίζεται η 1η Μαρτίου 2020. Ειδικά για την πραγματική εφαρμογή των συστημάτων λειτουργίας της Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης η καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Μαΐου 2020. Στη φάση αυτή θα διεξαχθούν μεμονωμένες δοκιμές των φορέων με τους Συμμετέχοντες.

10η Απριλίου 2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ, EnexClear και Συμμετεχόντων. Ειδικά για τα συστήματα Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης η καταληκτική προθεσμία για τις δοκιμές προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας τίθεται η 15η Μαΐου 2020.

-H 15η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία και για την έναρξη διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των Αγορών (dry runs).

-Τέλος, καταληκτική λειτουργία για το Go Live, δηλαδή την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης είναι η 30η Ιουνίου 2020.

Σημαντικό στοιχείο του οδικού χάρτη είναι ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε στάδιο δοκιμών θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ αναφορές ολοκλήρωσης που θα αξιολογούνται, ώστε να βεβαιώνεται η ετοιμότητα για τη μετάβαση στο επόμενο βήμα.

Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Η υλοποίηση του Target Model προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς. Εργαζόμαστε εντατικά και σε συνεργασία με τους φορείς και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την λειτουργία των νέων  Αγορών,  που αναμένεται να ενισχύσουν την διαφάνεια και να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό επ’ ωφελεία των καταναλωτών, επιλύοντας  συν τω χρόνω τα προβλήματα του παρελθόντος».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο