1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020  και ώρα 15.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΝΕΟ Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης
Πρακτικό Αξιολόγησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο