1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο