1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Σε συνέχεια της ανάρτησης...

Σε συνέχεια της ανάρτησης με ημερομηνία 27/03/2020, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης για τις ανάγκες του Έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» – με ακρωνύμιο ΑQUARES», αναρτάται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και του προσωρινού αποτελέσματος της αξιολόγησης καθώς και το σχετικό πρακτικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο