1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα...

Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Ηλεκτρονικός συνοπτικός ανοιχτός διαγωνισμός με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού» (Π.4.5.1) της Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού – ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» με κωδικό MIS 5033073 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ16160004

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο