1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Τεχνική υποστήριξη της Γενικής...

Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) για την υλοποίηση του έργου: PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Marine Protected Areas/MPAs)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) για την υλοποίηση του έργου: PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Marine Protected Areas/MPAs)», με ενάριθμο έργου 2018ΣΕ07520004, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG EUROPE 2014-2020».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο