1. Αρχική
 2. /
 3. Ανακοινώσεις Τύπου
 4. /
 5. Ομιλίες
 6. /
 7. Βασικά σημεία της ομιλίας...

Βασικά σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά κατά τη συζήτηση και ψήφιση του σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου.

Αναδασώσεις αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά

 

 • Κάθε δασική έκταση που καταστρέφεται από πυρκαγιά ή άλλη αιτία θα κηρύσσεται αναδασωτέα σε μόλις 30 ημέρες από 90 που ίσχυε έως τώρα.

 

 • Προχωράμε στη Σύνταξη Μελετών Αειφορικής Διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, προϋπολογισμού 80.000.000€.

 

 • Ξεκινά η Σύνταξη Αντιπυρικών Σχεδίων – Μελετών Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών, επιπέδου χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου, για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, προϋπολογισμού 80.000.00€.

 

 • Επαναπροσδιορίζουμε το μοντέλο δασοπυρόσβεσης, με σταδιακή εμπλοκή των αναδιοργανωμένων και στελεχωμένων πλέον Δασικών Υπηρεσιών
 • Επισπεύδουμε τον χρόνο θεώρησης και έγκρισης των μελετών για ειδικά δασοτεχνικά έργα όπως τα αντιδιαβρωτικά, τα αντιπλημμυρικά και τις αναδασώσεις.

 

 • Η εκτέλεση άμεσων αντιδιαβρωτικών έργων σε επικίνδυνες περιοχές μπορεί να γίνεται με απ’ ευθείας ανάθεση προς τους Δασικούς Συνεταιρισμούς των περιοχών που επλήγησαν.

 

 • Έχουν ήδη ξεκινήσει ή ξεκινούν άμεσα οι εργασίες καθαρισμού και απόληψης καμένων δέντρων στους πληγέντες δήμους και σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν τα αντιδιαβρωτικά/αντιπλημμυρικά έργα.

 

 • Απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης για την απόληψη

των καμένων δέντρων ιδιωτικών εκτάσεων.

 

Στο ΥΠΕΝ οι Δασικές Υπηρεσίες

 

 • Καθορίζονται -ασαφείς έως τώρα- λεπτομέρειες και τεχνικά ζητήματα για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τα οποία πλέον θα υλοποιούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και με τη διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα.

 

 • Οι Δασικές Υπηρεσίες μεταφέρονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΝ με το σύνολο των ασκούμενων από αυτές αρμοδιοτήτων, με κάθετη οργάνωσή και λειτουργία τους ως περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

 • Κάθε 48 ώρες γίνεται επικαιροποίηση για την πρόοδο των εργασιών μέσω επικοινωνίας των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με τους δημάρχους και δασάρχες.

 

Στήριξη ρητινοκαλλιεργητών

 

 • Για τον πρωτογενή τομέα προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ρητινοκαλλιεργητών που δραστηριοποιούνται στην Εύβοια και τα Γεράνεια Όρη, ύψους 3,7 εκατ.€ με την ενεργοποίηση του προγράμματος «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 

 • Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών από το Δημόσιο όσο και από τρίτους. Οι πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από το ΥΠΕΝ για εργασίες πυροπροστασίας των δασών, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δε συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των 7.500€ ετησίως. Για περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το παραπάνω ποσό ανέρχεται στις 12.000€.

 

 • Δημιουργούμε τον θεσμό του αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. Ο ανάδοχος χρηματοδοτεί την εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση των έργων, έχοντας τη δασική υπηρεσία πανταχού παρούσα και λαμβάνοντας εγκρίσεις και άδειες μόνο από αυτήν.

 

 • Την ίδια ώρα με απόφαση του πρωθυπουργού δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή ανασυγκρότησης για την ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τις καταστροφικές πυρκαγιές Βόρεια Εύβοια, με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος έχει διακριθεί για την προσφορά του και το έργο του.

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο