1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Υπηρεσίες συντήρησης, βαθμονόμησης και...

Υπηρεσίες συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων (van) της Δ/νσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υ.Π.ΕΝ. – (CPV:50433000-9).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού24.193,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων (van) της Δ/νσης Ελέγχου Διακίνησης καιΑποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υ.Π.ΕΝ. – (CPV:50433000-9).

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο