1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. 17/6/2021 – Ανοιχτή δημόσια...

17/6/2021 – Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην περιοχή Καστελλάκια, Πλατύ Γιαλός, Δ.Ε. Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αμπελόκηποι) ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στην περιοχή Καστελλάκια, Πλατύ Γιαλός, Δ.Ε. Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759) :

 

α.    Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

 

β.    Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45)  ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο