1. Αρχική
  2. /
  3. 2024
  4. /
  5. Page 3

Yearly Archives: 2024

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα: «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

Καταγράφηκε υψηλό ενδιαφέρον συμμετοχής Υψηλό ενδιαφέρον καταγράφηκε για τη συμμετοχή στα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος [Διαβάστε περισσότερα]

30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και μετά από σχετική απόφαση [Διαβάστε περισσότερα]

Αλεξάνδρα Σδούκου: Πώς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τις Υπεράκτιες ΑΠΕ

Παρέμβαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη συνεδρίαση Υψηλού Επιπέδου στη Μπριζ Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος [Διαβάστε περισσότερα]

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην εκπόνηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο προσαρμογής των 13 ΠΕΣΔΑ στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τις συστάσεις της ΕΕ και το πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021 -2027» της πράξης με τίτλο : «Υποστήριξη της ΓΓΣΔΑ του ΥΠΕΝ» με MIS 6006894 συνολικού προϋπολογισμού 393.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι 487.320,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. H πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» και έχει λάβει κωδικό MIS 6006894 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Τροποποίηση του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

Τροποποιείται ο Οδηγός του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», με Απόφαση [Διαβάστε περισσότερα]

Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει πως οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στο πρόγραμμα: «Αλλάζω [Διαβάστε περισσότερα]

2η Πρόσκληση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αγοραστών Δασικής Βιομάζας

Η εκτέλεση των εργασιών πρόληψης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας έχει ως αποτέλεσμα [Διαβάστε περισσότερα]

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ στην εταιρεία «ΕΛΒΙ ΑΒΕΕ»

Χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων – βιοντίζελ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ [Διαβάστε περισσότερα]

Σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: «Απαιτήσεις φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς»

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ     Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο