1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Άδεια Εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής...

Άδεια Εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) ηλεκτρικής ισχύος 105,34 Mwe και θερμικής ισχύος 66,47 MWth, στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.»

Άδεια Εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο