1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Αναδάσωση έκτασης 180 στρ....

Αναδάσωση έκτασης 180 στρ. στη θέση Φαντάρος, περιοχής Σμιγάδας, του δημοσίου δάσους Οργάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Διαβιβαστικό για ανάρτηση έργου ΠΑΑ Φαντάρος

Χρονοδιάγραμμα έργου

ΤΣΥ

ΕΣΥ

Τιμολόγιο

Σχέδιο Ασφαλείας και υγείας

Τεχνική Έκθεση (Σύμφωνη με την 2η τροποποίηση της μελέτης)

Προϋπολογισμός

Ανάλυση προ μετρήσεων

Οικονομική προσφορά έργου

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο