1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του ν. 3886/2010, που αφορούν τις υπ’ αρ. 1/2017 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002795094), 2/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002934535), 4/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002933830) Συμφωνίες Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΚΑΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο