1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την εκ νέου συγκρότηση των Επιτροπών: α) παρακολούθησης και β) παραλαβής, παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων – πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, ενόψει της επικείμενης υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της υπ’ αριθ. 75/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968087/31-12-2020)

Σχετικό αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο