1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση των επιτροπών: α) Διενέργειας Διαγωνισμού β) Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμού και γ) Παρακολούθησης και Παραλαβής, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΧΣ/ΥΠΕΝ ως προς τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την εκπόνηση των ΕΧΠ»

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο