1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του ΥΠΕΝ (e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr), ως αρχή σχεδιασμού για τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), όπως ισχύει:

Α)  ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και τα Περιφερειακά Συμβούλια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Θεσσαλίας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου Σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β)  προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, τις απόψεις του, προς την ιδία και τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el07-410-2revision-smpe-gr-v01/

Μετάβαση στο περιεχόμενο