1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης ΣΜΠΕ 2ης...

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης ΣΜΠΕ 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του ΥΠΕΝ (e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr), ως αρχή σχεδιασμού για τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), όπως ισχύει:

Α)  ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και τα Περιφερειακά Συμβούλια Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου Σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β)  προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, τις απόψεις του, προς την ιδία και τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στον δικτυακό τόπο http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el04-410-2revision-smpe-gr-v01/

Μετάβαση στο περιεχόμενο