1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Ανακοίνωσης Δημοσιοποίησης ΣΜΠΕ ...

Ανακοίνωσης Δημοσιοποίησης ΣΜΠΕ Διαπορίων – Σαλαμίνας

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανόρμου 2, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή των Διαπορίων νήσων Σαρωνικού Κόλπου, Σαλαμίνος και της ευρύτερης περιοχής (Π.Α.Υ.  Α 10), αρμοδιότητας ΠΕ Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) όμοιά της:

 

Α)  ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

 

Β)   προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (45) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ

ΣΜΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο