1. Αρχική
 2. /
 3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
 4. /
 5. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ,...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΣΟΧ 1/2022, ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Ν

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101

 1. Κωδικός θέσης 101 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων
 2. Κωδικός θέσης 101 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων
 3. Κωδικός θέσης 101 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102

 1. Κωδικός θέσης 102 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων
 2. Κωδικός θέσης 102 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων
 3. Κωδικός θέσης 102 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103

 1. Κωδικός θέσης 103 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων
 2. Κωδικός θέσης 103 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων
 3. Κωδικός θέσης 103 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104

 1. Κωδικός θέσης 104 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων
 2. Κωδικός θέσης 104 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων
 3. Κωδικός θέσης 104 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105

 1. Κωδικός θέσης 105 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων
 2. Κωδικός θέσης 105 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων
 3. Κωδικός θέσης 105 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων
 4. Κωδικός θέσης 105 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων που δεν προσήλθαν σε συνέντευξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106

 1. Κωδικός θέσης 106 Προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων
 2. Κωδικός θέσης 106 Προσωρινοί πίνακες συμμετεχόντων υποψηφίων
 3. Κωδικός θέσης 106 Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων υποψηφίων
Μετάβαση στο περιεχόμενο