1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ...

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης της από 03-11-2021 με αρ. πρωτ. 507/05-11-2021 Αίτησης – Κλήσης για επανάληψη συζήτησης λόγω ματαίωσης και ορισμό νέας δικασίμου  της από 05-12-2014 και με αρ. πρωτ. 678/15-12-2014 αίτησης της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. και ήδη του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ως οιονεί καθολικού διαδόχου της ΔΕΗ ΑΕ δυνάμει  του άρθρου 108Δ του Ν.4001/2011, όπως προστέθηκε  με το  άρθρο 108 Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α 134/31.07.2021), λόγω της αυτοδίκαιης μεταβίβασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλούς τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης της ΔΕΗ ΑΕ, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί η αίτηση αυτή ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης  στις 12 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με αριθμό πινακίου 18 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, Λ. Δικαιοσύνης). (βλ. συνημμένο pdf).

Μετάβαση στο περιεχόμενο