1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ...

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 7Α, 19 παρ. 4 ΚΑΑ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

(αρθ. 7Α, 19 παρ. 4 ΚΑΑ)

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων υπέρ και με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, δυνάμει της με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/86546/2880 Απόφασης όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 780/Δ΄/08-11-2022, (όπως αυτή συμπλήρωσε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/48000/13-05-2022 (Δ’ 351)). Η ως άνω αίτηση έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 3/2023 πινάκιο: 27 και έχει ορισθεί δικάσιμος η 12-05-2023 ημέρα και ώρα 9:00 π.μ., επικυρωμένα δε αντίγραφα αυτής έχουν τοιχοκολληθεί σύμφωνα με το νόμο εμπρόθεσμα στα Καταστήματα του Εφετείου Αιγαίου, του Δήμου Μήλου και του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. Ειδοποιούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο