1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της...

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» της έκτασης του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού (Α.Ο.Σ.) ΜΥΓΔΩΝΙΑ ΣΥΝ. Π.Ε., που βρίσκεται στην θέση Λιβαδάκι – Οσία Ξένη (Γκαραγκάνια) της Δ.Κ. Πλαγιαρίου, της Δ.Ε. Μίκρας του Δ. Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Δ΄- Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης, ταχ. δ/νση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11 523, Αθήνα, email: dpols@prv.ypeka.gr) ως υπηρεσία αρμόδια για την έγκριση της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» της έκτασης του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΜΥΓΔΩΝΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε., στη θέση Λιβαδάκι –  Οσία Ξένη (Γκαραγκάνια), της Δ.Κ. Πλαγιαρίου, της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (Β΄ 1225) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ.40238/28.09.2017 (Β’ 3759) και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/15.04.2022 (Β’1923) Κ.Υ.Α. και ισχύει:

α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11 473, Αθήνα, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής στον τύπο.

β. Ανακοινώνει ότι, ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Σ.Μ.Π.Ε. βρίσκεται στο Τμήμα Δ΄- Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Σχετικά αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο