1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για...

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΝ

Διακήρυξη 12/2020 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου/ων που θα του/τους ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επί της Λ. Μεσογείων 119, επί της οδού Αμαλιάδος 17, και επί της οδού Αλκμάνος – Ιλίσια Αθήνα, (CPV:79713000-5), συνολικού προϋπολογισμού 160.300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Σχετικά έγγραφα:

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Μετάβαση στο περιεχόμενο