Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ψεκαστήρες Πάστας Θειικού Οξέος

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Ψεκαστήρες Πάστας Θειικού Οξέος, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Skip to content