1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώο Οδηγίας IED
  4. /
  5. Απογραφικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Μητρώου...

Απογραφικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων για το έτος αναφοράς 2020, για τη μονάδας της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.Β.Ε.Ε. (πρώην SUNLIGHT RECYCLING ABEE), Δήμος Μαρωνείας – Σαπών, Νομού Ροδόπης

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο