1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Page 34

Category Archives: Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου για την αξιολόγηση του νέου τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου για την αξιολόγηση του νέου τροποποιημένου [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου [Διαβάστε περισσότερα]

Επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση στο κοινό, δεδομένων του ΥΠΕΝ για προστατευόμενες περιοχές, είδη και τύπους οικοτόπων

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4, τύπου SUV ή JEEP (CPV: 34113000-2) για την υλοποίηση του έργου: «LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυ

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια δύο σημαιών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο σημαιών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ   Σχετικά [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων USB Token ψηφιακής υπογραφής προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΝ (CPV: 48710000-8)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων USB Token ψηφιακής υπογραφής προς [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 7/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη των αναγκών [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια μίας (1) συσκευής ηχοδιάσκεψης (CPV: 32300000-6) και μικροεξοπλισμού πληροφορικής (CPV: 302370000-9) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΝ

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) συσκευής ηχοδιάσκεψης (CPV: 32300000-6) και μικροεξοπλισμού [Διαβάστε περισσότερα]

Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για [Διαβάστε περισσότερα]

Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων, και κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης τού αριθμού των κτιρίων, με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Συγχρηματοδοτούμενο έργο «Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια μπαταριών συστήματος latomet για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μπαταριών συστήματος latomet για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ   [Διαβάστε περισσότερα]

Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων, για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ   Σχετικά αρχεία [Διαβάστε περισσότερα]

Μετάβαση στο περιεχόμενο