1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ υπ’ αριθμ....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ υπ’ αριθμ. 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΝ ΣΟΧ 1-2022

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

Προθεσμία υποβολής από Σάββατο 08.10.2022 έως και Δευτέρα 17.10.2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο