1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού...

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) για την υποστήριξη των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, κατηγορίας Α και Β σύμφωνα με τον Ν.4014/2011 & N.4685/2020»

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο