1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Διαγωνισμός Ελληνικών Τοπίων ...

Διαγωνισμός Ελληνικών Τοπίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επικαιροποίηση αναλυτικών όρων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφικής αποτύπωσης ελληνικών τοπίων, με θέμα: «Το δικό μου τοπίο». Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε πολίτης άνω των 18 ετών.

Ο Διαγωνισμός επιχειρεί να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό να εξερευνήσει, να εντοπίσει το ελληνικό τοπίο αποτυπώνοντάς το στη σημερινή του κατάσταση μέσω της φωτογραφίας, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες των φυσικών ή/ και ανθρωπογενών του χαρακτηριστικών που κυριαρχούν στον ελλαδικό χώρο.

Η φωτογραφία και το επεξηγηματικό κείμενο στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα που θα τη συνοδεύει είναι τα μέσα, που αποτυπώνοντας και περιγράφοντας το τοπίο στη σημερινή του μορφή και κατάσταση, θα  μας μεταφέρουν στο «δικό μου τοπίο».

Κύριος στόχος του διαγωνισμού φωτογραφικής αποτύπωσης Ελληνικών Τοπίων, με κατευθυντήριο και πάντως όχι περιοριστικό χαρακτήρα, είναι η σημερινή αποτύπωση των Τοπίων κάθε Περιφέρειας τα οποία έχουν αναγνωριστεί, ταυτοποιηθεί  και αξιολογηθεί στις Ειδικές Μελέτες Τοπίου των ΠΧΠ/ (ΠΠΧΣΑΑ) των Περιφερειών

Ο Διαγωνισμός μπορεί να περιλαμβάνει αστικό, περιαστικό, παραγωγικό, ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό, αγροτικό, δασικό, ορεινό, λιμναίο, ποτάμιο, παρόχθιο, παράκτιο, θαλάσσιο τοπίο κ.α. με αναφορά στην ονομασία του τόπου, την ευρύτερη περιοχή, Ζώνη ή  Ενότητα τοπίου στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος τόπος, δυνητικά σύμφωνα με την Ειδική Μελέτη Τοπίου της Περιφέρειας

Η υποβολή των συμμετοχών ορίζεται από την 28η Ιουλίου 2023 και έως την 1η Οκτωβρίου 2023. Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από οκταμελή κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους εκπρόσωπους του φωτογραφικού, εικαστικού χώρου, ακαδημαïκούς, αρχιτέκτονες, εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής του ΥΠΕΝ για θέματα τοπίου.

Οι συμμετοχές που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ως εξής: πρώτο βραβείο 2.000 ευρώ, δεύτερο βραβείο 1.500 ευρώ, τρίτο βραβείο 1.000 ευρώ και βραβείο κοινού 1.000 ευρώ, ενώ θα υπάρξουν και δύο έπαινοι των 500 ευρώ ο καθένας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, στο site του: www.photocontestypen.gr , όπου μπορούν να καταθέτουν και πιθανές ερωτήσεις. Επίσης, για επιπλέον υλικό μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Μαρία Δημητροπούλου, e-mail:md@sympraxis.eu, τηλέφωνο: 210 2113333 και 6948 884018.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», στο πλαίσιο του έργου «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του: https://www.ypengreenpolicy.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο