1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία...

Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών προς τον σκοπό διαμόρφωσης μέρους του Α’ ορόφου του κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191411

Προκήρυξη – Διαμόρφωση μέρους Α’ ορόφου

Διακήρυξη – Διαμόρφωση μέρους Α’ ορόφου

Περίληψη Διακήρυξης – Διαμόρφωση μέρους Α’ ορόφου κτιρίου ΓΔΔΔΠ

ΕΕΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο