1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία...

Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών προς τον σκοπό διαμόρφωσης μέρους του Α’ ορόφου του κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο