1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη συνοπτικού ...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 59.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η «Ψηφιοποίηση των διαγραμμάτων που συνοδεύουν θεσμικές πολεοδομικές ρυθμίσεις (Β.Δ., Π.Δ., Υ.Α. κλπ) για όλη την χώρα και τηρούνται στο Υ.Π.ΕΝ. όπως δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ».

Διακήρυξη

Υποδειγμα

Υποδειγμα

Αρχείο

Aπάντηση σε ερώτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο