1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Διαβούλευση επί της Στρατηγικής...

Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) του πυρήνα Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Μεγαλόπολης

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Αρχή Σχεδιασμού για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) του πυρήνα Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Μεγαλόπολης, που υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών (αρ. 155 του ν. 4599/20, ΦΕΚ-25 Α/9-12-2020), γνωστοποιεί στο ενδιαφερόμενο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι ο φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της μελέτης του Ε.Π.Σ. είναι διαθέσιμος σε έντυπη μορφή για κάθε ενδιαφερόμενο

  • στα γραφεία του Τμήματος Τοπικών & Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα, καθώς και
  • στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 50100 Κοζάνη, τηλ. 24613 51552

και σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή διεύθυνση ανάρτησης: https://ypen.gov.gr/stratigiki-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-eidikou-poleodomikou-schediou-e-p-s-tou-pyrina-zonis-apolignitopoiisis-z-ap-megalopolis

Το ενδιαφερόμενο κοινό καλείται να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, τις απόψεις του προς την αρμόδια Αρχή περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου της ΣΜΠΕ, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr  μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο